พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 พฤษภาคม 2557 :: 15:05:26 pm 133411

สมาคม YWCA จัดโครงการฝึกอบรมสตรีและเยาวสตรี

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์ชลบุรี และศูนย์พัทยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมสตรีและเยาวสตรี ในหัวข้อ Empower Space เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้เข้าอบรม

พัทยา-เมื่อเร็วๆนี้ (21 พ.ค. 57) ที่ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์ชลบุรี และศูนย์พัทยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมสตรีและเยาวสตรี ในหัวข้อ Empower Space ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล เลขาธิการสมาคม YWCA กรุงเทพทาง เป็นประธานเปิดอบรม โดยมีนางสาวไพรชิต เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมอบรม
 

ywca13 ywca23

 
ศจ.พูลสุข กล่าวว่า สมาคม YWCA เป็นองค์กรเครือข่ายสตรีที่ทำการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจมากกว่า 125 ประเทศทั่วโลก ด้วยการร่วมกันผลักดันให้เกิดสันติสุข ความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในแต่ละปี สมาคม YWCA ได้ดำเนินงานและเข้าถึงสตรีและเด็กหญิงมากกว่า 25 ล้านคน ผ่านโครงการต่างๆ มากกว่า 22,000 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีบทบาททางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเท่าเทียมทางสังคม
 
สำหรับการฝึกอบรมสตรีและเยาวสตรีในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรบกว่า 60 คน จาก 4 โรงเรียน 2 มูลนิธิ เพื่อให้เยาวสตรีที่ปลอดภัยสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะผู้นำและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในชีวิตและชุมชน สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอันเป็นผลจากวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาที่จำกัดโอกาสและอิสรภาพของเยาวสตรี และเป็นการตอบสนองนโยบายของ สมาคม YWCA โลก ด้วยการให้มีเยาวสตรีจำนวน 25% อยู่ในตำแหน่งผู้ตัดสินใจในทุกๆระดับ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวสตรีอาสาสมัครเพื่อช่วยจัดประชุมสมัชชา สมาคม YWCA โลกในปี 2015

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com