พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 พฤษภาคม 2557 :: 10:05:26 am 131842

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมหารือเมืองพัทยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมหารือเมืองพัทยาวางแผนโครงการ เมืองสวยใสไร้มลพิษ

พัทยา-วานนี้ (15 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ ขึ้น โดยมี นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

pty13 pty23

เนื่องด้วย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานเทศบาลต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปี งบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกำหนดแนวทางวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จึงได้ลงพื้นที่เข้าร่วมหารือกับตัวแทนจากเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยาได้รับทราบและเข้าใจเพื่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้แบบราบลื่น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com