พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 พฤษภาคม 2557 :: 15:05:44 pm 133475

เปิดงาน Healthcare Technology Summit 2014

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเปิดงาน “Healthcare Technology Summit 2014” หวังพัฒนาขีดความสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการบูรณาการระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสุข

พัทยา-วานนี้ (22 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 09.30 น. นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานอบรมและสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้านสาธารณสุขและการแพทย์ “Healthcare Technology Summit 2014” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบริษัทเอกชนผู้พัฒนาธุรกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
 

health13 health23

 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันจัดขึ้นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ที่หวังจะให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขและการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้พัฒนาธุรกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำของประเทศเป็นผู้ดำเนินการ
 
นางเมธินี ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที กล่าวว่าตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 หรือ ICT 2020 มียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ไอซีทีในทุกภาคส่วน โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งการบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข
 

health33 health43

 
การจัดงานอบรมและสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในหารตอบรับยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยหวังจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการบูรณาการระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com