พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 พฤษภาคม 2557 :: 10:05:23 am 135798

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี สำหรับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (29 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนายนิคม แสงแก้ว ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางอาภรณ์ ราชสิงห์โห ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดยาเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

ciga13 ciga23

ciga33 ciga43

 
เนื่องในโอกาสวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 คือ บุหรี่ ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด นั่นคือจะมีการขึ้นอัตราภาษีตามมูลค่าจากปัจจุบัน ร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 90 เมื่อภาษีขึ้น ราคาบุหรี่จะแพงขึ้น ผู้สูบบุหรี่จะซื้อน้อยลง ส่งผลให้เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ลดลง คนเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ลดลง เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดยาเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ให้โทษต้องหาทางป้องกันไม่ไปทดลองสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเยาวชนเมืองพัทยาทุกคน ต้องมีค่านิยมที่รู้สึกว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ควรหลีกเลี่ยงอย่าคิดลอง ควรหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำในยามว่าง ขยันตั้งใจเรียน
 

ciga53 ciga63

 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลทำให้จำนวนผู้ที่สูบบุหรี่อยู่แล้วลดลงและเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่แล้วยังมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดและแต่งคำกลอนเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก รวมถึงการแสดงบนเวทีอีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com