พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มิถุนายน 2557 :: 12:06:56 pm 136029

การไฟฟ้าพัทยาเปิดบริการ SMS แจ้ง ก่อนตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เปิดให้บริการส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้นำระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค้าไฟฟ้าทันที พบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนดในระยะเวลา 10 วัน นับตั้งแต่วันจดหน่วยแจ้งหนี้ และถูกระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยาจึงได้มีโครงการบริการส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนอำนวยเกี่ยวกับการชำระเงินให้ผู้ใช้ไฟได้รับทราบมีดังนี้
 
1. แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนครบกำหนดชำระ 2 วัน
2. แจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์
3. แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีธนาคาร / บัญชีบัตรเครดิต
4. แจ้งกรณีที่หักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร / บัญชีเครดิตไม่ผ่าน
 
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการรับบริการส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ท่านสามารถสมัครได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา หรือ กรอกละรายเอียดข้อมูลของท่าน คือ ชื่อ – สกุล / หมายเลขผู้ไฟฟ้า / เบอร์โทร และส่งไปที่แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
 
1. E – mail : empeapattaya@gmail.com
2. Fax หมายเลข 0 38822 1003
3. เพจเฟสบุ๊ค : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
4. ID LINE : 3209600138357
 
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-222425 ในวันและเวลาราชการ

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com