พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มิถุนายน 2557 :: 09:06:39 am 137230

ข้าราชการสัตหีบ จับมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายอำเภอสัตหีบ เปิดประชุมประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบรมแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย หวังข้าราชการทุกฝ่ายจับมือสร้างสงบสุขให้บ้านเมือง

สัตหีบ-วานนี้ ( 23 มิ.ย. 57 ) ที่ศาลาการเปรียญ วัดเทพประสาทบ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานการประชุมประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และอบรมแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลสัตหีบ โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกองทัพเรือ ตำรวจ ผู้นำชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เกือบ 200 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความปรองดอง และเกิดความสงบสุขขึ้นในบ้านเมือง

 

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย นำมาซึ่งความเชื่อมั่น และเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริง อันนำไปสู่ความสงบภายในประเทศ เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเจตนารมณ์ต้องการยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยมีนโยบายต่าง ๆ ครอบคลุมการบริหารราชการแผ่นดินทุกด้าน ที่มีความเร่งด่วนต้องดำเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก ความสามัคคี โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

 

23 24

 

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี จึงสนองนโยบายโดยการ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ขึ้นยังที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ดำเนินนโยบายการปราบปรามยาเสพติด การบุกรุกธรรมชาติ การติดตามกลุ่มผู้มีอิทธิพล และกลุ่มการเมืองที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง และการเร่งนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน อันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาอันนำมาซึ่งการก่ออาชญากรรม และการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com