พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 มิถุนายน 2557 :: 08:06:18 am 135844

ดันโครงการ เด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ต้านยาเสพติด

เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าว โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับนักเรียนที่มีความเสี่ยง ต่อต้านการใช้ยาเสพติด

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (30 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการแถลงข่าวโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา และพ.ต.อ.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าว และมอบธงสัญลักษณ์ โดบมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมแถลงข่าวอย่างคับคั่ง
 
สำหรับโครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน จัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
 

23 24

 
นายวัฒนา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดไปในทุกท้องที่รวมเมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าว โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับนักเรียนที่มีความเสี่ยง ทั้งในสถานศึกษา เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2557 ขึ้นก็เพื่อเป็นการลด ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆ ทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุ่นแรงของวัยรุ่น
 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดให้ครูตำรวจแดร์ที่ผ่านการอบรมเข้าสอนตามหลักสูตรของ D.A.R.E. โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 10 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2557 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง/ห้องเรียน เป็นเวลาทั้งหมด 13 สัปดาห์ จาก สภ.เมืองพัทยา สภ.บาลละมุง และสภ.เกาะจันทร์ ซึ่งนักเนียนที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเข็มกลัดเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมโครงการนี้แล้ว

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com