พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มิถุนายน 2557 :: 01:06:13 am 136633

ทหารเรือเฮ มีอาชีพเลี้ยงตัวหลังปลดประจำการ

ทหารเรือเฮ 100 นาย ตบเท้ารับใบวิชาชีพ มีอาชีพเลี้ยงตัวหลังปลดประจำการ

สัตหีบ-เมื่อเร็วๆ นี้ (13 มิ.ย. 57) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการ ทีสำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร รองคณะกรรมการฯ พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ตลอดจน ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระยอง และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดี กับทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรม

 

พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ กล่าวว่า ตามที่ กองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงแรงงาน กำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว

 

54 53

 

สำหรับในทหารกองประจำการในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 มีการฝึกอบรมจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม 2 หลักสูตร ข้ารับการฝึกอบรม 28 นาย และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาข่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาหลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี มีผู้เข้ารับการอบรม 72 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 นาย

 

ซึ่งทหารเหล่านี้ ได้รับรางวัลชีวิตที่มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติในกองทัพเรือ ล้วนผ่านการฝึกฝนในด้านยุทธวิธี และด้านการทหาร อันเป็นหน้าที่หลักของทหาร นอกจากนี้ สิ่งที่ทหารทุกนายได้ติดตัวกลับไปไม่ใช่ความมีระเบียบวินัยแต่เพียงอย่างเดียว กองทัพเรือ ยังได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตหลังปลดประจำการ ที่มิอาจขาดได้ คือ การประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ดังนั้น ทหารทุกนายที่จะถึงวาระต้องอำลาชีวิตการเป็นทหารออกไปนั้น กองทัพเรือ จึงได้มีการฝึกฝนอาชีพในสาชาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จุนเจือตนเอง และคนในครอบครัว เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com