พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มิถุนายน 2557 :: 08:06:54 am 137205

พระมหาสมปอง นำธรรมะขัดเกลาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

พระมหาสมปอง นักเทศน์ชื่อดัง นำธรรมะขัดเกลาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เพื่อที่จะนำพลังที่มีอยู่ในเยาวชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ

สัตหีบ-วานนี้ (23 มิ.ย.57) ที่หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการพลังเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการ เข้าร่วมในพิธี พร้อมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 700 คน เข้าทำกิจกรรม โดยนมัสการ พระมหาสมปอง ตาละปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง แห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมมะ นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาล กับสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้ห่างไกลจากยาเสพติด และไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด สืบเนื่องจากเยาวชน เป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต หากไม่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือเวทีในการแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม สังคมก็จะสามารถนำพลังที่มีอยู่ในเยาวชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศชาติ ในอนาคต จึงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลเฝ้าระวังเยาวชนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน สร้างความตระหนักในการรวมพลังในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com