พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มิถุนายน 2557 :: 01:06:33 am 137337

พัทยาจัดระเบียบ วินมอเตอร์ไซด์ ล้างอิทธิพลค่าหัวคิว

คสช.สั่งการ มทบ.14 เดินเครื่องประสานร่วมเมืองพัทยา จัดประชุมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างนับพันราย กำหนดมาตรการจัดระเบียบลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ล้างอิทธิพลค่าหัวคิว สร้างความเป็นธรรมในสังคม หลังพบปัญหามานานปี

พัทยา-วานนี้ (25 มิ.ย.57) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทยานุกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ ผบ.มทบ.14 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมการกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคม เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ กทม.โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเมืองพัทยา นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 ราย

 

พล.ต.ณัฐ กล่าวว่าสำหรับเมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีประชากรและนักท่องเที่ยวอยู่ร่วมกันกว่า 1 ล้านคน ด้วยเหตุนี้งานด้านการบริการจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถสหกรณ์สองแถว รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่พบว่าที่ผ่านมาประชา ชนส่วนใหญ่แทนที่จะได้รับความสะดวกสบายจากการขนส่งที่หลากหลาย กลับกลายเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรม ทั้งเรื่องของ ค่าโดยสาร และการบริการที่ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไม่มีมาตรการในการจัดระเบียบที่ชัดเจน มีการจัดตั้งวินบนพื้นที่สาธารณะ การเดินรถไม่ตรงเส้นทางที่กำหนดเป็นต้น อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาแฝงตัวหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

 

23 24

 

ปัจจุบัน คสช.ได้มอบหมายให้ มทบ.14 ประสานร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาและกำหนดการจัดระเบียบที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเรียกพบผู้ประกอบการที่ทำกินในพื้นที่เมืองพัทยาในเขตพื้นที่ชาย หาด พัทยากลาง พัทยาใต้ พัทยาสาย 2 และ 3 รวม 10 โซน ซึ่งมีผู้ประกอบการรวมกันกว่า 2,00 ราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของจำนวนวิน จำนวนผู้ประกอบการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมารวบรวมและกำหนดมาตรการจัดระเบียบที่ชัดเจน เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

 

พล.ต.ณัฐ กล่าวต่อไปว่ามาตรการสำคัญที่จะจัดทำนั้นจะมีการจัดทำเป็น Road Map ใน 3 ขั้น ตอนหลัก ได้แก่

ขั้นที่ 1 การจัดระเบียบ ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการละเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ มาเฟีย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาหาประโยชน์โดยมิชอบ

ขั้นที่ 2 กำหนดการวางระเบียบ มาตรการ แนวทาง พรบ.การจราจร สร้าง และปรับปรุงให้ทันสมัย และ

ขั้นที่ 3 สร้างคามยั่งยืน ผลักดันกลไกที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ

ซึ่งกลไกลทั้งหมดนี้จะต้องก่อให้เกิดการล้างปัญหาไม่มีผู้มีอิทธิพลเก็บค่าหัวคิวซึ่งเป็นผลพวงทำให้ผู้ประกอบการไปเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรม และเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

 

25 26

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นนโยบายของ คสช.เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งให้เป็นระบบ จึงได้มีการจัดดำเนินการขึ้นเป็นโซนที่ 1 จากทั้งหมด 4 โซน ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่าจะเกิดผลดีแก่การท่องเที่ยว และประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของที่ตั้งวินที่ชัดเจนไม่ส่งผลต่อระบบการจราจร ค่าโดยสารที่เป็นธรรม และการบริการที่ประทับใจ โดยไม่มีเรื่องของผู้มีอิทธิพล หรือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

มีรายงานว่าเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่เมืองพัทยามีวินที่จดทะเบียนแล้ว 1.091 คัน ที่เหลืออีกกว่า 2,500 ยังไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง ซึ่งจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประจำพื้นที่ ซึ่งรวมเอา ทหาร ตำรวจ ขนส่งพื้นที ขนส่งจังหวัด และตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม เพื่อหารือในการรับพิจารณาคำร้องในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งวิน กำหนดสถานที่รองรับ กำหนดเส้นทาง ออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตการขับรถ จยย.สาธารณะ รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าจ้างที่ไม่เกินกรอบของกฎหมาย ซึ่งจะสำเร็จในทุกขั้นตอนภายในเดือนสิงหาคม 2557 นี้

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com