พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มิถุนายน 2557 :: 10:06:44 am 137374

พัทยา อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล และสามารถทำไปใช้ในสถานะการจริงได้

พัทยา-วานนี้ (25 มิ.ย. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ สถานีดับเพลิงพัทยาใต้ ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่นว่าตะภัย อุทกภัย อัคคีภัย การก่อวินาศกรรมภัยจากสงคราม ตลอดแจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ. ทำลายทรัพย์ยากรธรรมชาติ ขวัญและกำลังใจของประชาชนและซึ่งเป็น ปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางทะเลและภัยพิบัติต่างๆเป็นอย่างดี จึงได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลมีแบบแผนและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเล

 

63 64

 

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาในการดำเนินการ จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางทะเล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำ ตลอดจนช่วยเหลือชีวิตคนที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำ นับว่าวิชานี้มีประโยชน์มากซึ่งจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคลและส่วนรวม

 

อีกทั้งยังความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ มีจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากการจมน้ำตาย บางครั้งการจมน้ำตายไม่ได้เกิดจากผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเท่านั้น บ่อยครั้งที่มีคนลงไปช่วยคนตกน้ำด้วยความตกใจ ด้วยความเป็นห่วงผู้ที่กำลังจมน้ำอยู่ โดยมิคำนึงถึงว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะช่วยเขาได้หรือไม่ เป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่

 

ทางเมืองพัทยาจึงได้ตระหนักและจัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดอุบัติเหตุทางน้ำอันพึ่งจะเกิดขึ้นได้เสมอ มีความรู้และสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกวิธีจะทำให้ผุ้ถูกช่วยเหลือและผู้เข้าช่วยเหลือปลอดภัยจากอันตรายดังกล่าวได้ (พร้อมเน้นย้ำเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com