พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มิถุนายน 2557 :: 01:06:17 am 137596

พิธีเปิดงาน มหัศจรรย์สีสันลานวัฒนธรรมไทย

สภาวัฒนธรรมจัดงาน มหัศจรรย์สีสัน ลานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการสืบสานงาด้านศิลปะให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้ศึกษา

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (28 มิ.ย. 57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดเปิดงาน มหัศจรรย์สีสันลานวัฒนธรรมไทย โดยมี สมาชิกเมืองพัทยา คณะครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานคับคั่ง

 

มหัศจรรย์สีสัน ลานวัฒนธรรมไทย ดำเนินงานโดยเมืองพัทยา และสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เพื่อเป็นการปลูกฝักจิตสำนึกให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่ปัจจุบันนี้เลื่อนหายไป โดยใช้ผลงานด้านศิลปะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เพราะศิลปะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความจรรโลงใจและสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติของผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม

 

23 24

 

ในการนี้ทางสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ทำการจัดอบบรมฝึกภาคปฏิบัติ ลานหัตถศิลป์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ การแกะสลักผลไม้, การทำพวงมโหตร, การเพ้นแก้ว. การลงรักปิดทอง, การวาดภาพจิตรกรรมไทย, การสร้างงานปูนปั้นโบราณ

 

เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสสืบสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้ในชุมชนเพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกัน ดูแลพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงไปพร้อมกันในทุกๆด้าน ขับเคลื่อน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความเข็มแข็งความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com