พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 มิถุนายน 2557 :: 01:06:45 am 136235

มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2557

กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี

สัตหีบ-วานนี้ ( 6 มิ.ย.57) ที่กองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยิน กับบุตรข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา

 

สำหรับ ทุนการศึกษา คณะกรรมการได้คัดเลือก มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 44 ราย โดยแบ่งทุนการศึกออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนเรียนดี จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
– ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท และ
– ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท
 

23
 
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 23 ทุน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับอนุบาล จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
– ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท และ
– ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
 
ประเภททุนผู้บกพร่องทางร่างกาย จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 9,000 บาท
 
น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 กล่าวว่า กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรข้าราชการในสังกัด มีการจัดมอบทุนการศึกษาเป็นจำทุกปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที ให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้พื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com