พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มิถุนายน 2557 :: 01:06:04 am 137026

สอ.รฝ.นักรบต่อสู้อากาศยานสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพากำลังรบ

ผบ.สอ.รฝ.ตรวจพลสวนสนาม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังรบ ให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และแสดงถึงแสนยานุภาพด้านกำลังรบ

สัตหีบ-วานนี้ ( 19 มิ.ย.57 ) พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังรบ ให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และแสดงถึงแสนยานุภาพด้านกำลังรบ อีกทั้ง เพื่อเป็นเกียรติแด่เหล่านักรบทหารไทย ที่ได้เสียสละกาย ใจ ชีวิต จากครอบครัว และคนรัก ลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงมุ่งหวังให้ชาวไทยได้อยู่อย่างสงบสุข แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงทุกระดับชั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

 

23 24

 

พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความองอาจ เข้มแข็ง และกล้าหาญ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมกำลังป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเล ตามแนวชายฝั่งต่อที่ตั้งสำคัญทางทหาร และสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา สอ.รฝ. เป็นหน่วยทหารที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีวีรกรรมในการต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่ย่นย่อต่อกำลังรบที่เหนือกว่า นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนากำลังรบอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านองค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี

 

นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยทหารที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ที่กองทัพเรือมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดกำลังถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การจัดกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจเฝ้าตรวจ และรายงานตามเกาะบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา พม่า และมาเลเซีย อีกทั้ง การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ งานอนุรักษ์ป่าชายเลน และงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือได้อย่างสม่ำเสมอ สมกับคำกล่าวขานที่ว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ป้องนภา รักษาฝั่ง ของผืนแผ่นดินไทย

 

25 26

 

และการสวนสนาม จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง การมีระเบียบวินัย บ่งบอกถึงขีดความสามารถของกำลังพล ที่จะสามารถกระทำได้ทุกเมื่อทุกเวลา หากมีผู้ใดรุกล้ำ หรือรุกราน อธิปไตยของชาติ ที่นำมาซึ่งความไม่สงบ แม้สอ.รฝ. จะเป็นหน่วยรบทางบกในการป้องกันพื้นที่ส่วนหลังของประเทศ แต่ทหารทุกนาย ก็พร้อมที่จะเสียสละแรงกาย แรงใจ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ ในการปกป้อง รักษาชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรของชาติทั้งทางบก และทางทะเล นอกจากนี้ เพื่อเป็นเกียริแด่เหล่านักรบทหารไทย ที่ได้เสียสละกาย ใจ ชีวิต เสี่ยยงชีวิตลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงมุ่งหวังให้ชาวไทยได้อยู่อย่างสงบสุขตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com