พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 มิถุนายน 2557 :: 01:06:44 am 136248

สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัดภาคตะวันออก

สพน.ประกาศผลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัดภาคตะวันออก ในโครงการ พลังคิด สะกิดโลก แข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา สร้างจิตสำนึกเด็กไทยประหยัดพลังงาน

พัทยา-เมื่อเร็ว ๆ นี้(5 มิ.ย. 57) เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ดร.สุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน( สนพ. ) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับดร.เฉลิมภัณฑ์ ปอดสมุทร หัวหน้าภาควิชชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา และดร.สุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 แถลงข่าวโครงการ พลังคิด สะกิดโลก กับการแข่งขันลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา สร้างจิตสำนึกเด็กไทยประหยัดพลังงาน

 

โดยนาย นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ. ) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ โครงการ พลังคิด สะกิดโลก มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยมีโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัดของภาคตะวันออก รวมจำนวน 14 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับอนุบาล- ประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าจำนวน 7 โรงเรียน จากโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทั้งหมด 403 โรงเรียน จากจำนวนโรเรียนที่เข้าร่วมกรรแข่งขันทั้งหมด 659 โรงเรียน
 

23 24

 
โดยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษาได้รวมจำนวน 1,827,351.34 หน่วย ( กิโลวัตต์/ ชั่วโมง) ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 8,460,636.70 บาท โดยที่ผ่านมาผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่ามี สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ประเภทอนุบาล-ประถมศึกษา มีโรงเรียนใน จังหวัดชลบุรีผ่านเข้ารอบมา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา ส่วน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผ่านเข้ารอบในระดับมัธยมศึกษา
 
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันสุดยอดโรงเยนลดใช้พลังงานในระดับจังหวัด ได้มุ่งเน้นมาตรการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กำหนด นโยบายและเป้าหมายการประหยัดพลังงาน รวมถึงการบูรณาการประหยัดพลังงานกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู นักเรียน และบุคคลากรภายในโรงเรียน โดยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำห้าที่และรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและง่ายต่อการติดตามผล และผลักดันนโยบายประหยัดพลังงาน ให้เกิดการปฏิบัติจริง เช่น การควบคุมระยะเวลาใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ และการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้หลังการจากการแถลงข่าวเสร็จได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดโรเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด ภาคตะวันทั้ง 14 โรงเรียน โดยได้รับโล่เกียรติคุณและทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ 2.5 แสนบาทอีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com