พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มิถุนายน 2557 :: 01:06:16 am 136925

อบรมเสริมสร้างความรู้ ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชน

เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเขตเมืองพัทยา

พัทยา-วานนี้ (18 มิ.ย.57) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานสภาเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเขตเมืองพัทยา

 

23 24

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงภาพรวมสาระสำคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ให้เยาวชนเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีกิจกรรมที่ไดปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือสถานศึกษาของตนได้

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com