พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มิถุนายน 2557 :: 08:06:46 am 136799

เสริมทัพ สมาคมชาวอีสานพัทยา

สมาคมชาวอีสานพัทยายุคใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทัพบุคลากร องค์กร หวังเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานองค์กรให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และรองรับ AEC

พัทยา-วานนี้ (16 มิ.ย. 57) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นางสาวจันฑิมันติ์ สิริโพธิษาสุข นายกสมาคมชาวอีสานพัทยาจัดให้มีการอบรมเสริมศักยภาพคณะกรรมการสมาคมฯท่ามกลางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 60 ชีวิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว

 

นส.จันฑิมันติ์ สิริโพธิษาสุข นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา กล่าวว่า สมาคมชาวอีสานพัทยาเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองพัทยามาอย่างยาวนาน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการออมทรัพย์ในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้ ความสามัคคี กีฬา นันทนาการ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามชาวอีสานให้อยู่คู่กับเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวภาคตะวันออกและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบถึงกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวอีสานพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและการทำงานเป็นทีมและเพื่อเป็นการเปิดเวทีเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย

 

อย่างไรก็ดีโครงการอบรมเสริมศักยภาพคณะกรรรมการชาวอีสานพัทยาในครั้งนี้ได้เชิญคณะผู้บริหารสมาคม คณะกรรมการฯชมรมชาวอีสานสัตหีบ ชมรมชาวอีสานหนองปรือและชมรมชาวอีสานจังหวัดระยอง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านมาเป็นวิทยากรบรรยายภาคเช้าและภาคบ่าย หลังจากเสร็จการอบรมดังกล่าวจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า กิจกรรมที่สมาคมชาวอีสานพัทยาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเวิร์คช็อปแก่คณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยาให้รับการอบรมในเชิงการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมืองพัทยาให้การสนับสนุนส่งเสริม ภาครัฐ องค์กรสมาคม ชมรมฯต่างๆในด้านงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสมาคมชาวอีสานพัทยาเป็นอีกองค์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม มีความโดเด่นและประกอบด้วยชาวอีสานที่มาทำมาหากินในเมืองพัทยาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการเรียนรู้ทักษะแก่คณะกรรมการสมาคมฯและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com