พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:07 am 137776

ช้างแสนรู้สวนนงนุช ชวนนักท่องเที่ยว หล่อเทียนพรรษา

ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา ชวนนักท่องเที่ยว หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.ค.57 ณ ลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา

สัตหีบ-วานนี้ ( 1 ก.ค.57 ) นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สวนนงนุชพัทยา เป็นประธานในพิธี หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ค.57 ณ ลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล ในการนำคณะผู้บริหาร และช้างแสนรู้ 9 เชือก อายุรวม 99 ปี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา

 

33 34

 

นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่โบราณกาล ในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุทั้งหลาย ต้องเข้าอยู่จำวัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างนั้น จะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยการทำวัตรเช้า – เย็น จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนส่องสว่าง ในการจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา จึงเป็นจุดกำเนิดของ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา เพื่อความจรรโลงพระพุทธศาสนา ในฐานะชาวพุทธ ทางคณะผู้บริหารจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น”

 

35 36

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสืบสาน และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ พร้อมเป็นการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา ก่อนจะนำไปมอบให้กับ 9 วัด ในพื้นที่ อันประกอบด้วย วัดญาณสังวรารามวรวิหาร วัดสามัคคีบรรพต วัดอัมพาราม วัดบางเสร่คงคาราม วัดนาจอมเทียน วัดเขาบำเพ็ญบุญ วัดเขาคันธมาทน์ วัดหนองจับเต่า และวัดใหม่อยู่สงัด ในวันที่ 12 ก.ค.57

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com