พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:44 am 137895

พัทยา ทุ่มงบ 150,000 เสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชน

ประชาชนให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมตามโครงการของเมืองพัทยาเป็นอย่างดี หลังฝ่ายกิจการสภาฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย หวังให้ชาวเมืองพัทยารู้เท่าทันกฎหมาย ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในยุค AEC

พัทยา-วานนี้ (2 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 09:00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา และประธานชุมชน ชาวบ้านกว่า 200 คนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดสู่ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษารูปแบบใหม่จากเทคโนโลยี วิกฤตการณ์ทางการเมือง ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ในวงกว้าง

 

3 4

 

ซึ่งเมืองพัทยานับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากสถานการณ์ต่างๆ ด้วยล่าสุดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเร็วนี้ๆ ได้แก่การกำลังเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยของต่างชาติจำนวนมาก ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเกิดผลดี และผลร้ายตามมาอย่างแน่นอน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ล้วนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ใดมีผู้คนจำนวนมากภัยร้ายต่างๆ ย่อมตามมาในทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข และยั่งยืน ฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ด้วยหวังให้ประชาชนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม และรู้เท่าทันกฎหมายสามารถปกป้องตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง นั่นแปลว่าเราจำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกันแก่ประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมที่ยั่งยืน การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่เราต้องดำเนินการ เนื่องจากกฎหมายถือเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการควบคุมสังคม ประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาเดียวกัน ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชาติพันธ์ ที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้รูปแบบภัยอันตรายต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เราจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกป้องตนเองให้ได้ เพื่อความสงบสุขของสังคมบ้านเรา”

 

5 6

 

สำหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยา โดยฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยาทุ่มงบประมาณจำนวน 150,000 บาทจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เชิญวิทยากร 2 ท่าน จ่าสิบตำรวจกิตติภณ สืบมา นิติกรชำนาญการระดับ 7ว. จากสำนักอัยการภาค 2 และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี บรรยายกฎหมายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และกฎหมายอาญา

Reporter : วรัญญา ทองรอด   Photo : วรัญญา ทองรอด   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com