พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:25 am 139101

โครงการชุมชนเมืองพัทยา ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพ ประชาชน

ชุมชนเมืองพัทยา จัดโครงการชุมชนเมืองพัทยา ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้มี สุขภาพ ที่แข็งแรง และสามารถเสริม สุขภาพ ด้วยตนเองได้

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้(18 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธาน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนเมืองพัทยา ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยามีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สุขภาพ ด้วยตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

 

ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ทุกเพศทุกวัย หันไปมีค่านิยมในด้านวัตถุนิยม ในชีวิตประจำวันจะมุ่งเน้นการประกอบอาชีพ หารายได้ ขาดความเอาใจใส่ต่อตนเอง ครอบครัว ปัญหา สุขภาพ อนามัย ก็จะเกิดขึ้น เกิดโรคอันเกิดจาดเชื้อโรคหรือเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการขาดการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค ปัญหาต่างๆเหล่านี้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง จะทำให้ประชาชนในชุมชนมี สุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งกายและใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพย์ยากรที่มีคุณค่า

 

สุขภาพ สุขภาพ

 

ดังนั้นเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรคแก่ประชาชนจึงได้จัดทำโครงการชุมชนเมืองเมืองพัทยา ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพ ประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีการออกกำลังการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดโรค และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสร้างความสมานสามัคคีในหมู่คณะ เกิดผลดีต่อ สุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดี ทุกชีวีสดใส ห่างไกลโรค”

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com