พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 กรกฎาคม 2557 :: 02:07:27 am 139608

โรงเรียนเมือง พัทยา 6 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียนเมือง พัทยา 6 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ร้อยใจครู สู่ใจเด็ก ขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

พัทยา -เมื่อเร็วๆ นี้ (25 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมือง พัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการพร้อมด้วยนายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมือง พัทยา สมาชิกสภาเมือง พัทยา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมือง พัทยา คณะครูอาจารย์ ตัวแทนชุมชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเมือง พัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

 

สืบเนื่องจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

 

พัทยา พัทยา

 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ร้อยใจครู สู่ใจเด็ก ขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของครู ผู้เรียน และโรงเรียน เพื่อแข่งขันทักษะ ทางวิชาการของผู้เรียนแต่ละโรงเรียนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในสังกัดเมือง พัทยา โดยจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบไปด้วยการแสดงผลงานทางวิชากาของโรงเรียนในสังกัด เมือง พัทยา และโรงเรียนต่างๆ การประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงดนตรีของเยาวชน และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดเมือง พัทยา เช่น สำนักพัฒนาสังคม, สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักสาธารณสุข เมือง พัทยา การจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนในเขตเมือง พัทยา และการให้บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ เป็นต้น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com