พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 สิงหาคม 2557 :: 09:08:09 am 141156

ดีเอสไอ จับมือ สปป.ลาว ประชุมร่วมมือต่อต้าน การค้ามนุษย์

ดีเอสไอ. จับมือ สปป.ลาว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมมือต่อต้าน การค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และการคุ้มครองพยาน

พัทยา-วานนี้ (19 ส.ค.57) พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทย-ลาว ตามแผนปฏิบัติการบันทึกความเข้าใจไทย-ลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้าน การค้ามนุษย์ ระยะที่ 3(พ.ศ. 2556- 2558) ซึ่งจัดโดยศูนย์ต่อต้าน การค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และการคุ้มครองพยาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ ของ สปป.ลาว และ ไทย เข้าร่ามประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ UN-ACT ประจำประเทศไทย และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนผู้แทนฝ่ายลาว ประกอบด้วย กองตำรวจสกัดกั้นและต้าน การค้ามนุษย์ หน่วยต้าน การค้ามนุษย์ นครหลวง แผนกต้าน การค้ามนุษย์ กรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน สหพันธ์แม่หญิงลาว สวัสดิการ UN-ACT ประจำสปป.ลาว UNODC , AAPTIP และ World Vision Laos

 

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ การค้ามนุษย์ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ นับว่าเป็นปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสวัสดิภาพของมนุษย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังพบว่าขบวนการ การค้ามนุษย์ ยังมีควมเชื่อมโยงกับการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะถูกใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจาก การค้ามนุษย์

 

ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีศูนย์ต่อต้าน การค้ามนุษย์ (ศคม.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการสืบสวนสอบสวนเพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวน การค้ามนุษย์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะขบวนการนำคนลาวมาค้าประเวณี

 

ขณะที่บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้าน การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรี ซึ่งได้กำหนดให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ตกลงร่วมกันในการต่อต้าน การค้ามนุษย์ โดยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมาแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2550-2552) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) ส่วนระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2558) แผนงานที่ 5เป็นการประสานงานด้านปราบปรามผู้ค้ามนุษย์ และได้กำหนดแผนงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com