พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 สิงหาคม 2557 :: 09:08:37 am 140816

ร.ร.สัตหีบ จัดค่ายวิทย์ ดาราศาสตร์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสัตหีบ จัดโครงการค่ายวิทย์ ดาราศาสตร์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นนักเรียนรู้คุณค่าเห็นประโยชน์ และโทษของสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกที่ดี ทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

สัตหีบ-วานนี้ (15 ส.ค.57) นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทย์ – ดาราศาสตร์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าเห็นประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกที่ดี และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ ร่วมเปิดโครงการ

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ – ดาราศาสตร์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และวิชาชีพได้ รู้จักการทำงานร่วมเป็นทีม และเป็นการบูรณการความรู้เข้ากับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้

 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กิจกรรการฝึกปฏิบัติการปลูกปะการัง กิจกรรมบรรยายสรุปการตรวจอากาศและพยากรณ์อากาศ กิจกรรม Walk Rally กองอุตุนิยมวิทยา และปฏิบัติการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการผ่าเซลเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำทะเล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นายประสงค์ เอี่ยมสุข กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ได้รับประสบการณ์ตรง มีการฝึกปฏิบัติจริง ได้รับองค์ความรู้อย่างแท้จริง ทันต่อเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์และใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีเหตุผล รู้จักการทำงานที่เป็นระบบตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ รวมทั้งก่อให้เกิดจินตนาการในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com