พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 สิงหาคม 2557 :: 09:08:38 am 141143

สอ.รฝ.ฝึกทบทวนกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติราชการภาคใต้

สอ.รฝ.เปิดฝึกทบทวนกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติราชการภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

สัตหีบ-วานนี้ (19 ส.ค.57) พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ภายใต้การอำนวยการฝึกของ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการฝึก และกำลังพล ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 

น.อ.วสันต์ สาธรกิจ ผู้อำนวยการฝึก และผู้บังคับการศูนย์การฝึก กล่าวว่า ตามแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึกของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมอบหมายให้ศูนย์การฝึกเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกทบทวนความพร้อมให้แก่กำลังพล ที่จะไปผลัดเปลี่ยนในหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ภาคใต้ 2 หน่วย ได้แก่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติราชการในวงรอบผลัดเปลี่ยนเดือนตุลาคม 2557ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

23 24

 

สำหรับ การจัดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ มีกำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน 299 นาย ประกอบด้วย กองอำนวยการฝึกส่วนควบคุมการฝึก ส่วนประเมินผลการฝึก และส่วนสนับสนุนการฝึก จัดจากศูนย์การฝึก จำนวน 132 นาย กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส จัดจากกรมรักษาฝั่งที่ 1 จำนวน 102 นาย และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา จัดจากกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 จำนวน 65 นาย มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 19 ส.ค.- 17 ก.ย.57 รวมระยะเวลา 30 วัน

 

พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า การฝึกทบทวนมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนนำประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ตลอดการฝึกขอให้กำลังพลตั้งใจใฝ่หาความรู้ให้มากที่สุด รวมถึงมีความอดทน ความจริงจังต่อการฝึก เพื่อให้เกิดความชำนาญ พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในพื้นที่จริง ที่ทุกวินาทีหมายถึงความเป็นความตาย ซึ่งประสบการณ์ความรู้ในการฝึก จะสามารถเป็นเกราะกำบังให้กำลังพล สามารถปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของความปลอดภัย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com