พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 สิงหาคม 2557 :: 04:08:48 am 140761

สัมมนา Academic Festival ต่อยอดการศึกษาไทยรับ AEC

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสัมมนา Academic Festival 2014 และค่ายนักเรียนโครงการ Education Hub ต่อยอดการศึกษาไทยรับ AEC

พัทยา-วานนี้ (14 ส.ค. 57) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดสัมมนา Academic Festival 2014 และค่ายนักเรียนโครงการ Education Hub โดยมีนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนจากทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายมีโครงการพิเศษที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพและมีศักยภาพความเป็นเลิศสู่สากลสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษารับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC

 

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 14 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานครฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

 

ทั้งนี้ในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการผลงานงานศึกษาจาก 14 โรงเรียนข้างต้น การบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล การประชุมเสวนาวิชาการเรื่องทิศทางการดำเนินงานโครงการ Education Hub กิจกรรมฐานการเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานนักเรียน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com