พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 สิงหาคม 2557 :: 02:08:02 am 141487

เมืองพัทยาบริการ ตรวจวัดสายตา

เมืองพัทยาจัดโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย บริการ ตรวจวัดสายตา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สมาชิกชุมชนเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยา ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

พัทยา-วานนี้(25 ส.ค. 57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ บริเวณชั้นดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาจัดโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สมาชิกชุมชนเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยา เข้าร่วม ตรวจวัดสายตา ในครั้งนี้จำนวน 200 คน

 

โดยกิจกรรมนี้เป็นการให้บริการ ตรวจวัดสายตา เป็นหนึ่งในโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองพัทยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการบริหารการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่น มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะอย่างประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านของสุขภาพสายตา

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com