พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 สิงหาคม 2557 :: 09:08:03 am 140798

4 ภาคี เตรียมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาชุมชนไทย มุสลิม

4 ภาคีเตรียมพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนไทย มุสลิม บ้านเนินพลับหวาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนไทย มุสลิม และยังเป็นการรองรับการเปิดเสรีประชมบ้านเนินพลับหวาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนไทย มุสลิม และยังเป็นการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC)

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (14 ส.ค. 57) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.) นางสาวสิรินาถ ยกเลื่อน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา และดร.สุรเดช ประเสริฐสม ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ รวมแถลงข่าวโครงการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้นำชุมชนบ้านเนินพลับหวาน และสื่อมวลชนทุกแขนงเฝ้าติดตาม

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.) กล่าวว่า อพท.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ประกาศพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการวางแผนแม่บท จัดตั้งโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของชุมชนไทย มุสลิม ในพื้นที่บ้านเนินพลับหวาน ซึ่งมีการปรับปรุงมัสยิดนูรุ้ลยากีน บ้านเนินพลับหวาน เพื่อไว้ต้อนรับชาว มุสลิม ทั้งที่เป็นชาว มุสลิม ในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามหรือเข้ามาเยี่ยมเยือน ใน่อสร้าง ขณะนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ในปี พ.ศ.2555 และ 2556 เพื่อออกแบบ และก่อสร้าง ใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2558

 

ทั้งนี้ทาง อพท. และเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังได้ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน มุสลิม ที่มีอยู่เดิม ต่อยอดให้มีความสามารในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือถนนสายวัฒนธรรมของชาว มุสลิม สำหรับการฝึกการอบรมต่อยอดความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ การประกอบอาหารที่มีรสชาติแตกต่างออกไปแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาว มุสลิม การตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาว มุสลิม ทั้งหญิงและชาย รวมถึงการตัดเย็บหมวกผู้ชาย(กาปิเยาะ) ผู้คลุมผมสตรี(ฮิญาบ) ที่มีเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ การอบรมภาษาอังกฤษแก่คนในชุมชน อีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com