พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กันยายน 2557 :: 09:09:46 am 143201

กรมการแพทย์จัดอบรมความรู้วิชาการด้าน ยาเสพติด

สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์จัดอบรมความรู้วิชาการด้าน ยาเสพติด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน เผยแนวโน้มผู้ติด ยาเสพติด มากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับสถานพยาบาล ระบุภาคตะวันออกมีกลุ่มแรงงานเข้ามาจำนวนมากทำให้ต้องมีการตื่นตัวมากขึ้นตามไปด้วย

พัทยา -เมื่อเร็วๆ นี้ (19 ก.ย. 57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้วิชาการด้าน ยาเสพติด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการของสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ที่มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วม

 

การจัดอบรมความรู้วิชาการด้าน ยาเสพติด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติด ยาเสพติด ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเสพติด เพื่อสื่อสารให้ผู้เสพยาสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดผู้ติด ยาเสพติด โดยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญคือการค้นหาคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่มีมาตรฐาน

 

3 4

 

นพ.สุพรรณ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มของผู้ติด ยาเสพติด มีเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลโดยการดำเนินงานของสถาบันธัญญารักษ์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จากสถิติพบว่าการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าและยาไอซ์จะเพิ่มมากในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น อายุระหว่าง 12-17 ปี แต่ยังมีกลุ่มติด ยาเสพติด ที่ไม่แสดงตัวอีกมากด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการหาแนวทางหรือวิธีการให้ผู้เสพและครอบครัวได้สามารถแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ได้ด้วยตัวเองต่อไปด้วย

 

ทั้งนี้ ยาเสพติด มีการแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะบอกว่าภูมิภาคใดมีมากหรือมีน้อยไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาตามตะเข็บชายแดน ในส่วนของภาคตะวันออกเองมีกลุ่มใช้แรงงานเข้ามามากขึ้น ทั้งคนต่างถิ่นและคนต่างด้าวทำให้ผู้เสพยามีมากขึ้นตามไปด้วยจึงจำเป็นต้องมีความตื่นตัวในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพราะปัญญาหา ยาเสพติด เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com