พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กันยายน 2557 :: 08:09:00 am 143103

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบมอบ ทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบ ทุน การศึกษาบุตรสมาชิกกว่า 6 แสนบาท

สัตหีบ – วันนี้ (19 ก.ย.57) พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้บัญชาการ/ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบ ทุนการศึกษา ให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี 2557 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองผู้บัญชาการ เจ้ากรมโรงงาน รองเสนาธิการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ ให้เกียรติร่วมมอบ ทุนการศึกษา ในครั้งนี้

 

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา

 

น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง กรรมการและเลขนุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 14 ที่สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็น ทุนการศึกษา ให้กับบุตรสมาชิก ซึ่งในปีนี้ มีสมาชิกเสนอขอรับ ทุน ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ฯ รวม 247 ราย รวมเป็นเงินทุน 621,000 บาท คณะกรรมการดำเนินการฯ (โดย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ) ได้อนุติให้บุตรสมาชิกได้รับ  ทุนการศึกษา ทั้งหมด โดยในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงิน ทุน ร่วมด้วย จำนวน 50,000 บาท ธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ จำนวน 3,000 บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีราชา จำนวน 2,000 บาท

 

สำหรับ ทุน การศึกษา จำนวน 247 ทุน ประกอบด้วย ประเภท ทุน เรียนดี ระดับอุดมศึกษา ทุน ละ 5,000 บาท จำนวน 11 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุน ละ 3,000 บาท จำนวน 7 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุน ละ 3,000 บาท จำนวน 22 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุน ละ 3,000 บาท จำนวน 14 ทุน ประเภท ทุน ส่งเสริการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุน ละ 3,000 บาท จำนวน 13 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุน ละ 2,500 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุน ละ 2,500 บาท จำนวน 67 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุน ละ 2,000 บาท จำนวน 35 ทุน และระดับอนุบาล ทุน ละ 2,000 บาท จำนวน 29 ทุน

 

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา

 

พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กล่าวว่า ทุน การศึกษาที่มอบให้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อมอบเป็น ทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิก และอีกส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากบริษัทต่าง ๆ จึงขอให้นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับ ทุน มีความอดทน อดออม ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ และขอให้นำ ทุนการศึกษา ที่ได้รับนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com