พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กันยายน 2557 :: 13:09:41 pm 142328

เปิดธนาคาร ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ร่วมสถานศึกษา เปิดธนาคาร ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน

สัตหีบ-วานนี้ (9 ก.ย.57) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยเริ่มต้นที่โรงเรียน และชุมชนเป็นหลัก ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการคณะกรรมการชุมชนดงตาล และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ร่วมเปิดโครงการฯ

 

ธนาคาร ขยะรีไซเคิล คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยเริ่มต้นที่โรงเรียน และชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน ประชาชน ในชุมชนได้รู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะ ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้ จึงจัดทำโครงการโดยการรอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการธนาคาร ขยะรีไซเคิล ในครั้งนี้ โดยได้เชิญคณะวิทยากร จากกองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันในท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน บ้านเรือนร้านค้า การอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์มีปริมาณ 30 – 35 ตัน หรือ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกิดมลภาวะ และสูญเสียงบประมาณการจัดการที่ทิ้งขยะเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการจัดทำโครงการครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดปริมาณขยะต้นทาง อีกทั้งโครงการธนาคารขยะยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการขยะให้แก่นักเรียน ประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีรายได้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ จากการประดิษฐ์ ต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ หลายด้านอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com