พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 กันยายน 2557 :: 08:09:41 am 143845

เปิดอบรม “การทำ ก้อนเห็ด และการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เห็ดเมืองพัทยา จัดอบรมเรื่อง การทำ ก้อนเห็ด และการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์ให้แก่ สมาชิกเครือข่ายและประชาชนทั่วไปกว่า 80 คน ที่ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เห็ดเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (หนองพังแค)

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (27 ก.ย. 57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (หนองพังแค) ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เห็ดเมืองพัทยา จัดอบรมเรื่อง “การทำ ก้อนเห็ด และการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์” ดำเนินการโดย สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม และศูนย์ภูมิปัญญาสมุทรปราการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรจง บันฑูรประยุกต์ รองโฆษกเมืองพัทยา เปิดการอบรม และ นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากสมาชิกเครือข่ายและประชาชนทั่วไปกว่า 80 คน และได้รับเกียรติจาก อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล ประธานศูนย์ภูมิปัญญาไทย สมุทรปราการ เป็นวิทยาการอบรมในวันนี้

 

3 4

 

นางสาวไพรชิต กล่าวว่า เนื่องด้วย สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เห็ดพัทยาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสนับสนุนการสร้างโรงเพาะเห็ดและเชื้อเห็ด อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทั้งนี้จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำ ก้อนเห็ด และการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องทำ ก้อนเห็ด รู้จักการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์ และได้รับความรู้นำไปประยุกต์ให้ได้ผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

 

5 6

 

และในวันนี้ได้มีการอบรม และลงมือปฏิบัติในการทำ ก้อนเห็ด และการนำ ก้อนเห็ด เก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำเพื่อที่จะได้รู้เรื่องการทำ ก้อนเห็ด และนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com