พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 ตุลาคม 2557 :: 09:10:33 am 145320

กองทัพเรือเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการ

กองทัพเรือเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการรุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ ทหาร กองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ

สัตหีบ-วานนี้ (22 ต.ค.57) พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการ กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.สมศักดิ์ พยัคคง พล.ร.ท.ณรงค์ นิลกาญจน์ รองประธานฯ และที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.ต.พรชัย ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผบ.ฐท.สส. พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตลอดจน ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

 

ตามอนุมัติกองทัพเรือ ให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ทหาร กองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่ ทหาร กองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2558 มี ทหาร กองประจำการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร รวม 108 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป 4หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 74 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 34 นาย

 

พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร กล่าวอีกว่า การฝึกอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ทหาร กองประจำการ หลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหาร ที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com