พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ตุลาคม 2557 :: 09:10:43 am 145422

พสกนิกรชาวสัตหีบ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี ร.5 วันปิยมหาราช

พสกนิกรชาวสัตหีบทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีถวายพระเกียรติต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สัตหีบ – วานนี้ (23 ต.ค.57) ที่หน้าศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบกว่า 30 หน่วยงาน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีถวายพระเกียรติต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช

 

3 4

 

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เวียนมาบรรจบ เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอสัตหีบ จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป ซึ่งแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย และทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาลทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การตั้งโรงพยาบาล และการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารายประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาส จนได้รับสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง”

 

สำหรับ วันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2453 เมื่อทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนทั่วประเทศ เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแล้ว เมื่อวันคล้ายสวรรคตเวียนมาบรรจบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าที่นั่งอนันตสมาคม หรือที่เรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า

 

5 6

 

ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างประดิษฐานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงพระชนม์อยู่เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ยั่งยืนนานถึง 40 ปี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2451

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com