พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ตุลาคม 2557 :: 09:10:44 am 145012

วัดดอนสำราญ ชวนถือ ศีล 5 ถวายองค์ราชันย์ และราชินี

เจ้าอาวาสวัดดอนสำราญ ระยอง เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีล 5 โดยทั่วกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสามัคคี และประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อประเทศชาติได้เกิดความร่มเย็น เป็นสุข

พระครูสมุห์ชินวรวัตร ฉาย ถิรภทฺโท กล่าวว่า ในปัจจุบันทางคณะสงฆ์วัดดอนสำราญ และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปันหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ทุกหัวระแหงของแผ่นดินสยาม ท่านเปรียบเสมือนพระบิดา และมารดาของปวงชนชาวไทยทุกคน มีหนทางใดที่พระสงฆ์ และพสกนิกรชาวตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่จะทำให้พระองค์ท่านทรงมีสุขภาพจิตที่สดชื่น เบิกบาน เพราะลูกหลานของพระองค์ท่านยึดมั่นใน ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักความพอเพียง ความดีงาม ดำรงชีพด้วยความบริสุทธิ์ แม้แต่การลดบาป สร้างบุญ ทานบารมี พวกเราก็พร้อมใจกันที่จะกระทำ เมื่อมีเวลา มีโอกาส โดยมิได้ละเลยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสามัคคี และประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อประเทศชาติได้เกิดความร่มเย็น เป็นสุข โดยทั่วหน้ากันอย่างมั่นคง

 

พระครูสมุห์ชินวรวัตร ฉาย ถิรภทฺโท เจ้าอาวาสวัดดอนสำราญ ต.วังว้า อ.แกลง จ.ระยอง ได้กล่าวว่าจากการที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีนโยบายให้คณะสงฆ์ดำเนินการโครงการหมู่บ้าน ศีล 5 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ปฏิบัติ ศีล 5 อย่างจริงจัง เนื่องจากทุกวันนี้สังคม ประชาชนขาดศีลธรรม และเกิดความแตกแยกกันทุกหัวระแห่งของแผ่นดินสยาม จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล(อ.ป.ต.) ที่ จ.ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับพระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ )เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย.57 ที่ผ่านมา ได้พบ หมู่บ้านที่น่าสนใจ คือ หมู่บ้านในตำบลนาทราย จำนวน 10 หมู่บ้าน รวมกว่า 10,000 หลังคาเรือน มีการรักษา ศีล 5 โดยไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้าน ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และทำสวนทำไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า ยังมีหมู่บ้านเช่นนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย เพราะสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com