พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ตุลาคม 2557 :: 09:10:18 am 144118

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ส่งมอบหน้าที่

พล.ร.ต.มนต์ชัย กาทอง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมโรงงานท่านใหม่ ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ หลังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ย.57

สัตหีบ – เมื่อเร็วๆ นี้ (3 ต.ค.57) ที่หน้ากองบังคับการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.มนต์ชัย กาทอง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ได้กระทำพิธีอำลาหน่วย พร้อมส่งมอบการบังคับบัญชา และมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วย ให้กับ น.อ.วิทยา ลออจันทร์ รองเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ หลังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ย.57

 

พล.ร.ต.มนต์ชัย กาทอง ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนทำให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา และสำหรับ น.อ.วิทยา ลออจันทร์ เจ้ากรมโรงงาน (คนใหม่) ท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และผ่านตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในระดับต่าง ๆ มากมาย จึงขอให้กำลังพลทุกนาย สนับสนุนและให้การร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถทำให้ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

น.อ.วิทยา ลออจันทร์ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ (คนใหม่) กล่าวว่า กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ถือได้ว่า เป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยหนึ่งของ ฐานทัพเรือ สัตหีบ และกองทัพเรือ การที่ได้รับตำแหน่งนี้ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสติปัญญา และความสามารถ พร้อมทั้งจะพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรือ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับเพื่อนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com