พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 ตุลาคม 2557 :: 07:10:50 am 144320

เมืองพัทยาจัดประชุมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ครู

เมืองพัทยาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ครู จัดประชุมชี้แจงการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของเมืองพัทยาไปเป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

พัทยา – วานนี้ (6 ต.ค.57) ณ ห้องประชุมศรีวรา โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของเมืองพัทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ ผู้แทน ครู จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

3 4

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก ตามบริบท และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเมืองพัทยา พ.ศ.2556 และเพิ่มเติม พ.ศ.2557 ไปเป็นทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com