พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ตุลาคม 2557 :: 10:10:43 am 145338

“สินธ์ไชย” หวังรัฐแก้ คอร์รัปชัน ก่อนปฏิรูปประเทศ

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดประชุมใหญ่ปี 57 ดึง ม.บูรพา เปิดเวทีระดมความคิดเห็นชาวพัทยาร่วมพัฒนาประเทศไทย นายกธุรกิจ ชี้การกระจายอำนาจสู่ อปท. ต้องแก้ปัญหา คอร์รัปชัน ก่อน

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (22 ต.ค.57) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา จ.ชลบุรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ของสมาคม โดยมีตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชน สมาชิกในสังกัดสมาคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ในการประชุมได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นชาวเมืองพัทยาเพื่อพัฒนาประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มี ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการเปิดประเด็นตั้งคำถามต่อผู้เข้าร่วมประชุมรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการเมืองและการปกครองระบบราชการและกระจายอำนาจ 2.ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และ 3.ด้านการท่องเที่ยว

 

นายสินธ์ไชย กล่าวว่า การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ภาครัฐได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาชาตินั้น ส่วนตัวแล้วมองดูว่าเป็นเรื่องที่ดี การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ยังเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง เพรายังคงแก้ปัญหาการผูกขาดทางการเมืองไม่ได้ อีกทั้งปัญหาการ คอร์รัปชัน การโกงการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียงก็ยังมีอยู่ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแบบอุปถัมภ์ จึงมองว่าภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อน ที่สำคัญต้องแก้จิตสำนึกของการนักการเมืองไทย จึงอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่สะท้อนปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

 

ในส่วนของเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้เข้าประเทศ ส่วนตัวมีความหวังอยากเห็นเมืองพัทยาเป็นฮับการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกของประเทศ เป็นพื้นที่กระจายนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่ผ่านมา ก็ได้มีการผลักดันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยาเพื่อให้เป็นสนามบินเชิงพานิชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังมีการนำเสนอในส่วนของภาครัฐ และภาคประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดรวบรวม และแตกรายละเอียดของแต่ละประเด็น เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง ก่อนจะได้นำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่ายในสังคมต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com