พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 พฤศจิกายน 2557 :: 08:11:49 am 147631

กระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 เป้าหมายหวังให้ผู้กระทำความผิดยาเสพติด ได้ออกห่างจากวงจรยาเสพติดให้ได้มากที่สุด

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (18 พ.ย.57) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปี 2558 โดยมีหน่วยงานข้าราชการในภาคตะวันออก กว่า 246 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้จัดโครงการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปี 2558 ขึ้นเพื่อเป็นการติดตามกำกับดูแลพื้นที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแผนในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญเร่งด่วนลดปริมาณผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ยาเสพติด นำผู้เกี่ยวข้องออกห่างจากวงจร ยาเสพติด ให้ได้มากที่สุด และบำบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจรการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ได้อย่างแท้จริง

 

3 4

 

และทางด้านยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลโดยสื่อนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เน้นการนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดยการผลิตคู่มือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและวิทยาป้องกัน ยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวัง ยาเสพติด ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา โดยการผลิตคู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา และเน้นการป้องกันยาเสพติดในเยาชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้วยแนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง โดยจัดกิจกรรมนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ฝึกอบรมเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้าน ยาเสพติด ออกบริการสังคมในจังหวัด

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com