พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 พฤศจิกายน 2557 :: 09:11:34 am 148349

นายกมาย ผู้บริหาร ท้องถิ่น ระดับคุณภาพ

นายกมาย ผู้บริหารท้องถิ่นระดับคุณภาพ ทำผลงานคว้ารางวัลความสำเร็จมามากมาย หลังจากได้รับความไว้วางใจจากคนในท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ถึงสมัยที่ 4

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (27 พ.ย.57) เมื่อเวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวพัทยาเดลินิวส์รายงาน ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีบนเส้นทางนักบริหาร ท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจาก อบต.ยกระดับฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแห่งแรกของประเทศไทย โดยหลักการบริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งนายมาย ไชยนิตย์ ยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างเหนียวแน่น ให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นนายกเทศมนตรีสมัยที่ 4

 

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้เปิดเผยถึงรางวัลที่ได้รับมากมาย ภายในปี 2557 ซึ่งได้คว้ารางวัลมาถึง 6 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหารยอดเยี่ยม, รางวัลสถาบันพระปกเหล้า, รางวัล ท้องถิ่น ปลอดการทุจริต, รางวัลเสริมบทบาทสตรีดีเด่นระดับประเทศ, รางวัลท้องถิ่นที่ส่งเสริมประเพณีดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม, รางวัล อปพร.ดีเด่น, และรางวัลชีวิตนี้เพื่อแผ่นดิน

 

และสำหรับรางวัลที่ได้ทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม โดนยึดหลักกระจายอำนาจกระจายความคิด เอาใจใส่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

 

นายกมาย กล่าวต่อว่า เทศบาลเมืองหนองปรือต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการศึกษานั้นมีทั้งในและนอกระบบ คือโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ และโรงเรียนสอนศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีประชาชนต่างถิ่น ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวต่างชาติ มาอาศัยอยู่อย่างมากมาย ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือจึงจำเป็นต้องดูแลส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีผู้ที่มาอาศัยอยู่อย่างทั่วถึง

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com