พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 พฤศจิกายน 2557 :: 15:11:05 pm 146472

7 โรงแรม North Pattaya Alliance เชิญชวนร่วมปล่อย โคมลอย การกุศล

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ขอเชิญคุณเข้าร่วม กิจกรรมปล่อยโคมลอยเพื่อการกุศล ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยลูกค้า ภายในโรงแรมและท่านที่ สนใจสามารถซื้อโคมลอยได้ภายในโรงแรม โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจําหน่ายโคมลอย จะนําไปบริจาคให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อใช้ในสาธารณกุศลต่อ ไป

กิจกรรมปล่อย โคมลอย เพื่อการกุศลในคร้ังนี้ เป็นกิจกรรมจัดหารายได้ เพื่อนําไปสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเมือง พัทยา โดยจัดจําหน่าย โคมลอย เพียงอันละ 100 บาทเท่านั้น

 

กิจกรรมการกุศลดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรทั้ง 7 โรงแรมย่านพัทยาเหนือ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พัทยาเหนือ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด” (NPA) ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา, โรงแรมอมารี พัทยา, เคปดารารีสอร์ท, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา, โรงแรมพลูแมนพัทยา จี และ โรงแรมเดอะซายน์ อีกทั้งยังได้รับบการสนับสนุนจากสว่นราชการอย่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา (ททท.) เราทุกคนจะร่วมกันส่องสว่างท้องฟ้า พัทยาเหนือด้วยแสงจาก โคมลอย ด้วยกันและนํารายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์

 

ประวัติโคมลอยโดยสังเขป
โคมลอยเกิดขนึ้ จากการที่ชาวจีนได้ทำการประดิษฐ์บอลลูน ลมร้อนขนาดเล็กสําหรับใช้ในการส่งสัญญาณทางอากาศ ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 3 จากนั้นชาวล้านนา แถบภาคเหนือ ของประเทศไทย ได้นํามาพัฒนาและ ประยุกต์ใช้เป็นโคมไฟที่ส่องสว่างบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภาษาไทยภายหลังว่า “โคมลอย” เพื่อใช้สําหรับ การเฉลิมฉลองในเทศกาลสําคัญและโอกาสพิเศษ โดยปัจจุบัน โคมลอย ได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้คน จํานวนมากจนกลายเป็นความเช่ือและสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยความทกุข์และปัญหาให้หลุดลอยออกไป พร้อมกับโคมที่ถูกปล่อยขึ้นบนท้องฟ้า

Category : โรงแรม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com