พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ธันวาคม 2557 :: 11:12:22 am 148987

พ่อ คือผู้ให้..คือร่มไทรของลูก

วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันที่มีความหมายกับคนไทยสองประการคือ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คนไทยจึงถือเอาโอกาสสำคัญนี้สร้างความหมายสำคัญประการที่สอง คือ เป็น “วันพ่อ” ไปด้วยในคราวเดียวกัน ..ไม่ว่าจะเป็น พ่อ ของแผ่นดิน หรือ พ่อ โดยสายเลือด ในวาระมหามงคลนี้เป็นโอกาสอันดีที่ลูกทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูทั้งต่อผู้ให้กำเนิด ต่อพระมหากษัตริย์ และต่อแผ่นดิน

วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันที่มีความหมายกับคนไทยสองประการคือ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คนไทยจึงถือเอาโอกาสสำคัญนี้ สร้างความหมายสำคัญประการที่สอง คือ เป็น “วันพ่อ” ไปด้วยในคราวเดียวกัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

 

พ่อ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ยาวนานมาถึง ๖๘ ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นี้ พระองค์ได้ทรงเป็น พ่อ ผู้ให้ เป็นร่มไทรที่แผ่กว้างให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดมา ความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสียสละของพระองค์นั้นได้รับการยกย่องจากชาวโลก พระองค์ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็น “King of Kings” เรียกได้ว่าทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่าง “ความเป็น พ่อ ” ให้กับ พ่อ ทุกคนด้วย ความเป็น พ่อ ให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์นั้นทำให้พระองค์ต้องทรงงานหนักกว่าผู้อื่นมากมายนัก พระราชอัจฉริยภาพซึ่งเกิดจากพระบารมีและความ ใส่พระทัยในการศึกษาหาความรู้นั้นมีมากมาย จนยากที่จะหาบุคคลใดเทียบได้ เช่น ทรงเป็นนักประดิษฐ์ นักกีฬา นักดนตรี นักประพันธ์เพลง นักเขียน นักแปล นักการศึกษา นักวิทยุสื่อสาร จิตรกร ประติมากร ช่างภาพ เป็นต้น อีกทั้งพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็ครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ ชาวไทย ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ลำบาก ยากไร้ มากมายนับไม่ถ้วนโดยทั่วถึงกัน ไม่มีคำว่า “ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” สำหรับพสกนิกรของพระองค์ นี่เป็นเหตุผลที่ชาวไทยมีความผูกพันกับพระองค์อย่างลึกซึ้ง มีความรักและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ หากเราจะลองมองไปรอบตัว ทั่วประเทศ และได้รับรู้ว่าโครงการและพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ได้ทรงทำนั้นมีอะไรบ้าง เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ชีวิตคนไทยทุกคนที่มีความสุขสบายอย่างทุกวันนี้ได้ เป็นเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงริเริ่ม สร้าง ปรับปรุง และแก้ไข มาเป็นเวลายาวนาน จนยากที่จะหาสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงทำได้พบ

 

พ่อ พ่อ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ สมเด็จพระเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ พระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์ครองแผ่นดินสยามในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา โดยพระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการด้วยพระราชอำนาจสมบูรณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

๖๘ ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ได้แสดงความประจักษ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงเจตจำนง ดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิส” ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า

 

พ่อ พ่อ

 

“ตามถนน ผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว…”

 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 นี้ จึงอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนพร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คำสอน รวมถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติตัวที่ พ่อ ของเราได้ทรงแสดงไว้ให้เป็นแบบอย่าง ให้สมกับที่พระองค์ไม่เคย “ละทิ้ง” พวกเราแม้แต่วินาทีเดียว

 

ถ้าคนไทยไม่ “ละทิ้ง” หน้าที่ในความเป็นลูกที่ดี และไม่ทิ้งการทำตามคำสอนที่ พ่อ ได้ให้ไว้ ผู้เป็น พ่อ คงมีแต่ความปลาบปลื้ม เหนือสิ่งอื่นใดเราจะมีชีวิตที่เป็นสุข ร่มเย็น ร่วมกัน ..ไม่ว่าจะเป็น พ่อ ของแผ่นดิน หรือ พ่อ โดยสายเลือด ในวาระมหามงคลนี้เป็นโอกาสอันดีที่ลูกทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูทั้งต่อผู้ให้กำเนิด ต่อพระมหากษัตริย์ และต่อแผ่นดิน

 

พ่อ พ่อ

 

และในส่วนของเมืองพัทยานั้นได้จัดให้มีกิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช และพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความรัก ความสามัคคีก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง มีความสุข โดยจะทำการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาไปตามถนนพัทยาสาย ๒ เลี้ยวซ้ายแยกฮาลีเมาะห์ (ท็อปซูเปอร์มาเก็ต) ลงสายชายหาด เข้าถนนวอล์คกิ้งสตรีท เลี้ยวซ้ายใต้สะพานต่างระดับและกลับเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว หลังจากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. ขบวนเดินเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เคลื่อนขบวนออกจากหน้าศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า เพื่อเข้ามาร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)

 

เมืองพัทยาจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๕-๓๒๒๗

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com