พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2558 :: 07:01:48 am 151698

ทัพเรือภาคที่ 1 ทำบุญฉลอง ธงชัยเฉลิมพล

ทัพเรือภาคที่ 1 ทำบุญฉลอง ธงชัยเฉลิมพล โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจน ข้าราชการ และทหาร เข้าร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ

สัตหีบ – วานนี้ (8 ม.ค.58) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพล เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกำลังพล และหน่วยงาน โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจน ข้าราชการ และทหาร เข้าร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ

 

สืบเนื่องด้วย วันที่ 7 ธ.ค.57 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพล ให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

003 004

 

ในการนี้ มีหน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 63 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 หน่วย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 หน่วย กองทัพบก จำนวน 32 หน่วย กองทัพเรือ จำนวน 25 หน่วย และกองทัพอากาศ จำนวน 2 หน่วย

 

สำหรับ ธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ นอกจากนี้แล้ว ธงชัยเฉลิมพล ยังประกอบด้วย สิ่งที่แสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยธงหมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนาและเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมหากษัตริย์ ดังนั้น ทหารทุกนายจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนายทหาร หรือพลทหาร จะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com