พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มกราคม 2558 :: 06:01:47 am 153321

อพท.3 ดึงผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา AEC

อพท.3 เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมฟังการบรรยายและการเสวนาAECธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมหรือยังเพื่อเตรียมในการก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน หรือ AEC

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (28 ม.ค.58) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมอมารี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)จัดให้มีการบรรยายและเสวนา การเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมฟังการบรรยายและการเสวนาจำนวนมาก

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซยีนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น

 

สำหรับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อพท.3 จึงได้จัดการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อ AEC …ธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมหรือยัง จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC:ASIAN ECONOMIC COMMUNITY ในปลายปี พ.ศ.2558 นี้

ทั้งนี้ได้มีการจัดบรรยายและการเสวนา คือ 1.เรื่องสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมไทยด้านสิ่งแวดล้อมสามารถแข่งขันระดับอาเซียนได้หรือไม่ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานประอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชิญตัวแทนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.การบรรยาย เรื่องเจาะลึก AEC เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC 3.การเสวนาและเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผลกระทบและการเตรียมการความพร้อมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภูมิภาคการท่องเที่ยว โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว

 

อย่างไรก็ตาม นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ได้กล่าวต่ออีกว่า การจัดบรรยายและการเสวนาในครั้งนี้ ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อพท.ด้านการพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีศักยภาพและความสามารถในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการก้าวสู่การเปอดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com