พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2558 :: 13:01:05 pm 151771

“ เด็ก ” พลังเล็กเปลี่ยนโลก

วัย เด็ก คือช่วงวัยที่บริสุทธิ์ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และความสนุกสนาน พลังบริสุทธิ์ของ เด็ก รวมกับสมองที่กำลังพัฒนาอย่างเต็มที่นั้น ได้สร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจให้กับโลกมาหลายต่อหลายครั้ง ถ้าความบริสุทธิ์ในช่วงวัยนี้ได้รับการพัฒนา ฝึกฝน ในทางที่ถูกต้อง เด็ก ๆ ก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามและสร้างสิ่งที่มีคุณค่าได้อีกมากมาย แต่ก่อนที่จะปลูกฝังสิ่งใดให้กับ เด็ก นั้น ผู้ใหญ่จะต้องปรับทัศนคติเพื่อให้มีความเข้าใจต่อ เด็ก ได้ถูกต้องเสียก่อนเช่นกัน

วัย เด็ก คือช่วงวัยที่บริสุทธิ์ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และความสนุกสนาน พลังบริสุทธิ์ของ เด็ก รวมกับสมองที่กำลังพัฒนาอย่างเต็มที่นั้น ได้สร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจให้กับโลกมาหลายต่อหลายครั้ง ยิ่งถ้าความบริสุทธิ์ในช่วงวัยนี้ได้รับการพัฒนา ฝึกฝน ในทางที่ถูกต้อง เด็ก ๆ ก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามและ สร้างสิ่งที่มีคุณค่าได้อีกมากมาย ซึ่งสิ่งที่ เด็ก ได้เรียนรู้และความรู้สึกต่อสิ่งที่แวดล้อมตนเองอยู่ ตลอดช่วงเวลาที่เป็น เด็ก นั้น ล้วนมีผลต่อพัฒนาการและความเป็นผู้ใหญ่ของเขาในอนาคต ดังนั้น ความใส่ใจต่อการซึมซับสิ่งต่างๆ รอบตัวของ เด็ก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใหญ่ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ เด็ก ได้มีพัฒนาการตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น และเอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

“หัวใจของการเรียนตัวจริงคือธรรมชาติ ผู้เรียนรู้ในขณะกำลังดูดดื่มอยู่กับอารมณ์นั้นๆ
ให้รู้รส-ปฏิกิริยา-อิทธิพล-ผล-ธรรมชาติ ฯลฯ ตามที่เป็นจริง
ผิดกันไกลลิบกับการเรียนในห้องเรียน
แต่มันยากที่จะจัดให้มีการเรียน การสอน ในระบบอย่างนี้
เลยเป็นเรื่องพิเศษส่วนตัวของบางคนไป”

 

จากคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในการสอนทางพุทธศาสนาก็ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวของ เด็ก ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งก็พ้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของ โยฮาน ไฮริช เปสตาลอชชี นักการศึกษาชาวสวิส ที่เห็นว่า การศึกษาต้องเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นการพัฒนาตนเอง , ควรสอนสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต ของ เด็ก จริงๆ และให้ เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ลงมือค้นคว้าด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จำลอง นอกจากนี้ เขายังถือว่าการสอนคนให้มีน้ำใจ มีความเมตตา ต่อกัน มีคุณค่ามากกว่าการสอนให้มีความรู้

 

55 66

 

คำขวัญวัน เด็ก แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2558 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้แก่ เด็ก และเยาวชนไทย มีข้อความว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” การให้ความสำคัญกับความรู้คู่ไปกับคุณธรรมเช่นนี้ เป็นสิ่งที่สากลและคนไทยรับรู้กันมานาน แต่การปลูกฝังและฝึกฝนให้ เด็ก ได้มีความรู้ พร้อมๆ กับเรียนรู้เรื่องจริยธรรมและเมตตาธรรมนั้นยังเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ยังต้องฝึกฝนกันต่อไป

 

ก่อนที่จะปลูกฝังสิ่งใดให้กับ เด็ก นั้น ผู้ใหญ่จะต้องปรับทัศนคติเพื่อให้มีความเข้าใจต่อ เด็ก ได้ถูกต้องเสียก่อน ศาสตราจารย์เดวิด เอลไคด์ (David Elkind) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยทัฟท์ (Tufts University) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ เด็ก ไว้ 5 ข้อ คือ

 

1. เด็ก มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ เพียงแต่รู้สึกต่างไปจากผู้ใหญ่
ศาสตราจารย์เดวิดกล่าวว่า จริงๆ แล้ว เด็ก มีพัฒนาการด้านการคิดที่มาเป็นลำดับขั้นตอน เด็ก ไม่สามารถคิดได้เหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดที่ต้องใช้เหตุและผลที่เป็นนามธรรม

 

2. เด็ก เรียนรู้ได้ดีที่สุดในขณะที่นั่งฟังนิ่งๆ
เด็ก ปฐมวัยและ เด็ก วัยเรียนนั้นชอบเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และจากประสบการณ์ วิธีการฟังนิ่งๆ อาจจะช่วยให้มีสมาธิได้มากขึ้นก็จริง แต่กลับไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของ เด็ก ในวัยที่ชอบเคลื่อนไหวและสามารถให้ความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาที่จำกัด ดังนั้น กิจกรรมการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ (Creative movement) จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของ เด็ก เช่น ดนตรี ละคร ฯ

 

3. เด็ก สามารถเรียนรู้และทำงานได้ตามกฎระเบียบ
เด็ก ในวัยปฐมวัยยังไม่สามารถเข้าใจในเรื่องของกฎกติกาได้มากนัก ส่วน เด็ก ในวัยเรียนและวัยรุ่นนั้นถึงแม้จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบแล้ว แต่ เด็ก ทั้งสองวัยกลับรักที่จะมีเสรีภาพในการเรียนรู้ และยังต้องการการประคับประคองจากผู้ใหญ่

 

44 33

 

4. การเร่ง เด็ก ดีกว่าการให้ เด็ก พัฒนาทีละขั้นอย่างมีระบบ
การเร่ง เด็ก โดยไม่สนใจในพัฒนาการของ เด็ก ว่ามีความพร้อมหรือไม่นั้น ย่อมเป็นการฝืนธรรมชาติของ เด็ก และทำให้ เด็ก เกิดความรู้สึกเครียดและอึดอัด ซึ่ง เด็ก อาจจะยอมปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่สั่งเพราะความกลัวมากกว่ากระทำด้วยความเข้าใจ

 

5. พ่อ แม่ และครู สามารถสร้างสติปัญญาของ เด็ก ให้สูงขึ้นได้
พัฒนาการด้านสติปัญญาของ เด็ก จำเป็นต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ชีวิต แม้ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและโอกาสในการเรียนรู้จะมีผลต่อพัฒนาการด้านนี้ของ เด็ก แต่ผู้ใหญ่คงไม่สามารถไปเร่งรัดให้ เด็ก พัฒนาสติปัญญาก่อนวัยของเขาได้

 

เมื่อผู้ใหญ่ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้มี เด็ก ได้มีพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับวัยแล้ว เด็ก ก็จะสามารถซึมซับสิ่งดีงามได้ง่าย การจะปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านอื่นๆ ก็จะเกิดประสิทธิภาพได้ดี

 

ตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่า เด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์ส่งที่เป็นประโยชน์และมีความเมตตา นึกถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ดังข่าวที่โด่งดังในโลกออนไลน์ เช่น เด็ก หญิงแคตเธอรีน (Katherine Commale) อายุ 5 ปี ได้ดูสารคดีของทวีปแอฟริกาแล้วทราบว่า เฉลี่ย 30 วินาที จะมี เด็ก คนหนึ่งตายเพราะโรคมาลาเรีย ทำให้ เด็ก หญิงคนนี้เก็บเงินค่าขนม นำไปซื้อมุ้งแช่น้ำยากันยุง เพื่อส่งไปให้ เด็ก ๆ ที่ทวีปแอฟริกา และยังขยายผลการกระทำด้วยการขายของหาเงิน และเชิญชวนให้ผู้คนบริจาคด้วยการทำใบประกาศเกียรติคุณมอบให้ เธอช่วยหาเงินซื้อมุ้งได้มากมาย จนหมู่บ้านที่ได้รับมุ้ง ตั้งชื่อหมู่บ้านของตัวเองว่า “หมู่บ้านแคตเธอรีน” และเมื่อหนูน้อยแคตเธอรีนอายุ 7 ขวบ เธอได้ช่วยชีวิต เด็ก แอฟริกาไปแล้ว 20,000 คน

 

12 22

 

พลังที่บริสุทธิ์ของ เด็ก ในวันนี้ จะพัฒนาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แข็งแรง และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกได้ ในวันนี้ผู้ใหญ่จึงต้องทำหน้าที่ที่สำคัญในการรักษาพลังบริสุทธิ์ของ เด็ก และดูแลให้เขาได้เติบโตอย่างมีพัฒนาการที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับวัย รวมถึงปลูกจิตสำนึก แห่งความดีงาม การรู้คุณค่าของชีวิต และผู้ให้ชีวิต เพื่อให้ เด็ก ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเมตตา รู้จักแบ่งปัน และเกิดความเสียสละ รู้จักการตอบแทนและการสละคืนสู่ธรรมชาติและสังคมในวันข้างหน้าสืบไป

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือละครสร้างสรรค์สำหรับ เด็ก

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com