พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กุมภาพันธ์ 2558 :: 06:02:40 am 155998

กองเรือยุทธการ พัฒนาชายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมพัฒนาชายหาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สัตหีบ – วานนี้ (25 ก.พ.58) พล.ร.ท.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดกิจกรรมพัฒนาชายหาด และเก็บขยะใต้ทะเลอ่าวดงตาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม

 

3 4

 

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดให้ปี 2558 ตลอดทั้งปี เป็นปีของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 1 ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดสัตหีบ และเก็บขยะใต้ทะเลอ่าวดงตาล ตั้งแต่บริเวณหน้ากรมที่ดินสัตหีบ ถึงจุดรักษาการณ์คลองถูป หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

5 6

 

พล.ร.ท.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สัตหีบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดอ่าวดงตาล ซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนชาวสัตหีบทุกคน ที่ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ให้คงความสวยงามตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com