พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กุมภาพันธ์ 2558 :: 10:02:00 am 155408

วิถี จีน ในพัทยา สะท้อนความร่มเย็นและทรัพย์ในดินของถิ่นไทย

ถึงปากช่องหนองชะแง้วเข้าแผ้วถาง แม้นค่ำค้างอรัญวาได้อาศัย เป็นที่ลุ่มขุมขังคงคาลัย วังเวงใจรีบเดินไม่เมินเลย หนทางรื่นพื้นทรายละเอียดอ่อน ในดงดอนดอกพะยอมหอมระเหย หายละหวยด้วยพระพายมาชายเชย ชะแง้เงยแหงนทัศนา

ประเทศ จีน กับประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน คน จีน เดินทางมาเมืองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่พ่อค้าชาว จีน ที่เดินเรือจะเข้ามาติดต่อค้าขาย ในสมัยอยุธยา คน จีน บางส่วนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและช่วยด้านการค้าสำเภาของไทย จนถึงสมัยกรุงธนบุรีจึงมีชาว จีน เข้ามาค้าขายและพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก

 

ประโยคที่ว่า “หนีร้อน มาพึ่งเย็น” เห็นจะเป็นประโยคสั้นๆ ที่อธิบายเหตุผลการอพยพของชาว จีน มาไทยได้ดีที่สุด เพราะประชากร จีน ในแถบมณฑลชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก จนขยายพื้นที่เพาะปลูกไม่ทันกับการขยายตัวของประชากร นอกจากนี้ยังมีปัญหาบ้านเมืองของ จีน เองตั้งแต่ปัญหาสงครามฝิ่นระหว่าง จีน กับอังกฤษ (พ.ศ. ๒๓๘๒-๒๓๘๕) กบฏไท้ผิง (พ.ศ. ๒๓๙๑-๒๔๐๘) และภัยจากธรรมชาติที่ก่อให้เกิดพืชผลเสียหาย ก่อให้เกิดความอดอยาก ทำให้ชาว จีน ในภาคใต้ของ จีน เดินทางอพยพไปโพ้นทะเลมากขึ้น ชาว จีน ที่อพยพมาไทย ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ จีน ซึ่งติดกับทะเล เส้นทางคมนาคมในการอพยพที่สะดวกที่สุด คือ ทางเรือ ชาว จีน ที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นจำนวนมากประมาณหนึ่งในสี่ของพลเมืองทั้งประเทศในขณะนั้น และเป็นชาย จีน แทบทั้งสิ้น ชาว จีน อพยพเข้าสู่ประเทศไทยได้หลายทาง แต่ส่วนมากมักอพยพเข้ามาทางหัวเมืองชายทะเลของประเทศไทย ตั้งแต่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย เรื่อยมาจนกระทั่งถึงฝั่งตะวันตก ด้วยเหตุนี้ตามจังหวัดชายทะเล จึงมักมีคน จีน อาศัยรวมกลุ่มอยู่กันเป็นแห่งๆ ตั้งแต่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา เป็นต้น เมื่ออพยพเข้ามาทำมาหากินแล้วก็มักตั้งหลักปักฐานและแต่งงานกับหญิงไทย จนผสมกลมกลืนไปกับสังคมไทยในที่สุด ชาว จีน เหล่านี้มีความขยัน อุตสาหะ อดทน หนัก เอาเบาสู้ ทำงานทุกอย่างตั้งแต่กุลี งาน โยธา รับจ้างทั่วไป ขายแรงงานตามท่าเรือ และโรงสี ทำเหมืองแร่ ต่อเรือ เดินเรือ ค้าขาย ทำขนม ขายของชำ ไปเช่าที่จากชนชั้นสูงของไทยมาเป็นพื้นที่ทำไร่ทำสวน แต่ไม่นิยมทำนา สวนผักของชาว จีน อพยพเหล่านี้ได้นำพืชผักของ จีน มาปลูก จนเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทย เป็นต้นว่า ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกะหล่ำปลี ผัก บุ้ง ผักกุยช่าย ทั้งยังนำมาทำเป็นอาหาร และขนมอาหารว่างที่คนไทยชื่นชอบ เช่น ขนมกุยช่าย ผักกาดดอง เต้าหู้ เต้าเจี้ยว วุ้นเส้น ขนมเปี๊ยะ ขนมโก๋ นอกจากพืชผัก และอาหารแล้ว ชาว จีน ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ยังได้นำวัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิด และ ขนบแบบแผนของสังคมชาว จีน เข้ามาสู่ประเทศไทยอีกด้วย

 

 

 9 8

 

“หนองชะแง้ว” หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านชากแง้ว” ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชน จีน โบราณชุมชนหนึ่งที่ชาว จีน โล้สำเภาอพยพขึ้นฝั่ง แล้วมาตั้งรกรากอยู่เป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นชุมชน จีน ชุมชนแรกของพัทยาที่ใหญ่ที่สุด เมื่อ ๑๐๐ ปีก่อน และมีประวัติความเป็นมายาวนานสืบย้อนไปมากกว่า ๒๐๐ ปี ต่อมาถนนสุขุมวิทตัดผ่าน ความเจริญจึงถ่ายเทไปที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรถ บ้านชากแง้ว ชุมชนที่เจริญที่สุดในสมัยนั้น จึงกลายเป็นชุมชนโบราณที่อบอวลไปด้วยบรรยายกาศแห่งความอบอุ่นบนความสัมพันธ์ฉันท์มิตรแบบ ชาวไทย- จีน ประเพณี วัฒนธรรมในแบบชุมชนเชื้อสาย จีน โบราณ ประกอบกับตึกรามบ้านช่องที่เป็นคูหาเรือนไม้เก่าแก่ที่มีระเบียงเชื่อมถึงกัน ซึ่งผ่านการดูแลสืบทอดมารุ่นสู่รุ่น จึงยังคงมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้บ้านชากแง้วกลายเป็นแลนด์มาร์กของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไม่น้อยหน้าชุมชนเก่าแก่อื่นๆ
สุนทรภู่รัตนกวีของไทยซึ่งเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างการเดินทางได้ผ่าน “หนองชะแง้ว” หรือ “บ้านชากแง้ว” ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงว่า
“ถึงปากช่องหนองชะแง้วเข้าแผ้วถาง แม้นค่ำค้างอรัญวาได้อาศัย
เป็นที่ลุ่มขุมขังคงคาลัย วังเวงใจรีบเดินไม่เมินเลย
หนทางรื่นพื้นทรายละเอียดอ่อน ในดงดอนดอกพะยอมหอมระเหย
หายละหวยด้วยพระพายมาชายเชย ชะแง้เงยแหงนทัศนา”
ด้วยจุดเด่นที่ชากแง้วยังคงมีบรรยากาศของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ชุมชนไทย- จีน แบบโบราณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอัตลักษณ์นี้ และได้ทำการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดประเพณี รวมถึงส่งเสริมให้บ้านชากแง้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จีน โบราณ พร้อมทั้งคัดเลือกชุมชน จีน โบราณบ้าน ชากแง้วเข้าเป็นชุมชนรับรองแหล่งอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในแต่ละปีชุมชนบ้านชากแง้วจะมีการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณี จีน รวมกันถึง 5 ประเพณีด้วยกัน ได้แก่ 1.ประเพณีเฉลิมฉลอง ซึ่งจะจัดก่อนถึงวันตรุษ จีน 30 วัน โดยจะมีการแสดงงิ้วและการประมูลของภายในงาน 2.งานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันตรุษ จีน 12 – 15 วัน โดยมีการจัดงานเฉลิมฉลองนานถึง 3 วัน 3 คืน 3.งานประเพณีไหว้พระจันทร์ 4.เทศกาลงานออกผนวชของเจ้าแม่กวนอิม โดยปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 และ 5.งานประทับทรงเจ้าแม่ทับทิมและเทศกาล เทกระจาด

 

7 6

 

นอกจากบ้านชากแง้วแล้ว สถานที่ที่สะท้อนถึงวิถชีวิตแบบ จีน ในพัทยาอันมีชื่อเสียงยังมีอีกสองแห่งคือ วิหารเซียน และ อุทยานสามก๊ก วิหารเซียนมีชื่อในภาษา จีน ว่า “ต้า ผู้ อี่” ( จีน แต้จิ๋ว) หรือ “ต้าน ฝู เยวี้ยน” ( จีน กลาง) ซึ่งมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสรวงสวรรค์” เป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย- จีน ชั้นสูงที่สำคัญยิ่งในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสถานที่แห่งนี้ได้ก่อกำเนิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ในการที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทีของชาวไทยเชื้อสาย จีน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีต่อประเทศชาติ พระราชวงศ์ และองค์พระมหากษัตริย์ ส่วนอุทยานสามก๊ก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและ จีน ได้รับการออกแบบตามหลัก ฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 36 ไร่ ของตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง จุดประสงค์หลักเพื่อให้เห็นถึงความเป็นลูกหลานชาว จีน ที่มาประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ริเริ่ม คือ คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง นักธุรกิจเชื้อสาย จีน ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยคุณเกียรติ์ มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ จีน เพื่อให้คนไทย คนไทยเชื้อสาย จีน และชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ อย่างไรก็ตามคุณเกียรติได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ คุณชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง บุตรชายคนโตจึงสานฝันของคุณพ่อ โดยริเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2538 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2543 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2545

 

จะเห็นได้ว่าทุกสถานที่ที่ได้กล่าวมานอกจากจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคน จีน และแผ่นดินไทยกับแผ่นดิน จีน แล้ว ที่สำคัญที่สุด ชาว จีน ยังคงระลึกเสมอว่า แผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ แห่งนี้ ได้ดับทุกข์ สร้างสุข เปลี่ยนร้อนให้เป็นเย็น อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกป้อง คุ้มครอง ประชาราษฎร์ทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้จากรุ่นสู่รุ่น ก็เป็นคุณอเนกอนันต์อันหาสิ่งใดเทียบมิได้ ชาว จีน บนผืนแผ่นดินไทยจึงมีชีวิตอย่างเป็นสุขมาจนตราบทุกวันนี้

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com