พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กุมภาพันธ์ 2558 :: 07:02:18 am 154922

เมืองพัทยาจัดโครงการ “หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล เมืองพัทยา”

เมืองพัทยาจัดโครงการ “หมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา” พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ชุมชน บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยา

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (12 ก.พ.58) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ทีทำการชุมชนซอยกอไผ่ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ประธานคณะกรรมาการกีฬาและนันทนาการ เมืองพัทยา นายชูศักดิ์ ศรีวัจนพงษ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนิคม แสงแก้ว และนายพัสกร อยู่สมบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ร่วมโครงการ “หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล เมืองพัทยา” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

 

3 6

 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยา รวมถึงดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตด้านการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น และยังถือเป็นการลดความแออัดของสถานพยาบาลและการจราจรในเขตเมืองพัทยาในระดับหนึ่งด้วย

 

5 4

 

ในการลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง การบริการนวดเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรเบาหวานในผู้สูงอายุ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับบริการด้านสาธารณสุขรวม 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนทัพพระยา และชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งทุกเดือนจะจัดกิจกรรมเดียวกันนี้ตระเวนไปทั่วทุกชุมชนในเขตเมืองพัทยา

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com