พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มีนาคม 2558 :: 07:03:07 am 158024

กองทัพเรือ ฝึกอาชีพอิสระทหารกองประจำการ

กองทัพเรือ ฝึกอาชีพอิสระทหารกองประจำการ สร้างรายได้หลังปลดประจำการ

สัตหีบ – วานนี้ (19 มี.ค.58) พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คุณทิพยนันท์ ทองวัฒนา ผู้แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย คุณศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางาน คุณวาสนา รักสกุล คุณวัชรี เค็งสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ คุณบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้แทนกองวิจัยตลาดแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระในครั้งนี้

 

003 004

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน โดยให้ส่วนราชการในภาครัฐ ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ และครอบครัวของข้าราชการทหาร รวมทั้งประชาชนวัยทำงานที่สนใจ ได้มีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อการมีงานทำเป็นของตนเอง เป็นการลดปัญหาการว่างงาน ลดการขาดแคลนแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวมนั้น กองทัพเรือ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระ โดยมี ทหารกองประจำการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 300 นาย และมีผู้ประกอบการในสาขาอาชีพ และเป็นที่นิยมอยู่ในตลาด จำนวน 13 อาชีพ ประกอบด้วย การนวดผ่อนคลาย ตัดผมชาย การทำศิลปะจากเมล็ดข้าว การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกมะนาว การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การทำชูชิ การถักสร้อยข้อมือ การอัดกรอบพระ การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำน้ำยาอเนกประสงค์ EM การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม TV และการติดตั้งกล้อง DDTV

 

005 006

 

พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร กล่าวว่า ทหารกองประจำการนับเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ที่จะช่วยปกป้องอธิปไตย และช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทหารกองประการทุกนายเป็นผู้มีความเสียสละ มีความอดทน มีระเบียบวินัย เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ผ่านการฝึกทหาร ที่จะสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเป็นทหารไปใช้ในชีวิตการทำงาน และการเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว รวมถึงสังคมต่อไปในอนาคต นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้รับความรู้ในเรื่องของอาชีพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทหารทุกนายจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการหางานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระตามถนัด ให้สมกับที่ทางราชการได้ตั้งความหวังให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ข่าวที่ผ่านมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com