พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 มีนาคม 2558 :: 06:03:10 am 157328

กองทัพเรือ มอบ ประกาศนียบัตร ทหารกองประจำการ

กองทัพเรือ มอบ ประกาศนียบัตร ทหารกองประจำการ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 155 นาย

สัตหีบ – วานนี้ (12 มี.ค.58) พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร พร้อมปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.ชัชวาล มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง สมาคมเจ้าของเรือไทย และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ให้กับพลทหาร จำนวน 155 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

3 4

 

ตามที่กองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้พิจารณาเห็นประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์จากการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้วนั้น โดยการฝึกอบรมในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 มีการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 นาย ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 39 นาย ส่วนหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ อีกจำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตรปูกระเบื้อง หลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) หลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 129 นาย ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 116 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 169 นาย และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 155 นาย

 

5 6

 

พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ชัดเจน ที่จะดำเนินการตามนโยบายของหน่วยเหนือ ในการที่จะทำให้ทหารกองประจำการได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ก่อนปลดประจำการ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพ เพื่อให้ทหารเหล่านั้นสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจ หลังจากปลดประจำการไปแล้ว โดยขอแสดงความชื่นชมในความพากเพียรของทหารทุกนาย ที่ตั้งใจรับการฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพรุ่นนี้ จะได้นำความรู้ความชำนาญ และทักษะฝีมือที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ในการประกอบอาชีพในแต่ละสาขา จนมีรายได้ตามความถนัดของตน สมตามเจตนารมณ์ที่ทางราชการตั้งความหวังไว้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com