พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มีนาคม 2558 :: 06:03:13 am 156534

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่

เมืองพัทยาฝึกอบรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-2559)

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (2 มี.ค.58) การฝึกอบรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคม โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของเมืองพัทยา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-2559) ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม มีความรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้อมทั้งด้านกาย สติปัญญา อารมณ์ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และยกระดับความเป็นมาตรฐานในการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีความสามัคคี ปรองดอง พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องการให้คนไทยมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของเมืองพัทยาอีกด้วย

 

3 4

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com